12 deltakarar fullførte trenar I kurs i handball

12 deltakarar fullførte trenar I i handball – 27.-29.8.10.

I handlingsplanen til handballgruppa er eit av tiltaka å rekruttere fleire trenarar og heve kompetansen blant trenarane.
I samarbeid med NHF Region Vest vart det gjennomført eit intensivkurs over 3 dagar.

Kurset var leia Einar Elde frå Førde som tok deltakarane gjennom seks ulike og grunnleggande tema tilknytta det å vere handballtrenar. Hovudmålet med kurset er å både å lære, inspirer og motivere til å skape enda meir og betre handballaktivitet. Tilbakemeldingar frå deltakarane går på at kurset var svært positivt og nyttig. 

Deltakarar:
Gro Hauge, Agnar Ullebø, Einar Elde (instruktør), Sverre Martin Stensæth, Marit Øen, Amalie Myklebust, Stine Mari Myklebust, Sigrid Strand, Malin Vik, Rebecca Ullebø, Lisa Lykkebø, Margrethe Skaar, Thea Nistad Sunde