2 på sonelag gutar 96/97

Sonelaget for Sunnfjord for gutar fødd i 96 og 97 er no tatt ut med lik fordeling på dei 2 årgangane. Dale har fått med 2 gutar og vi ønskjer Simen og Cristopher lykke til.