2 på sonelag jenter 96/97

Sonelaget for Sunnfjord for jenter fødd i 96 og 97 er no tatt ut med lik fordeling på dei 2 årgangane. Dale har fått med 2 jenter og vi ønskjer Kjerstin og Kristiane lykke til.