Jenter 14-15

Fordeling av speletid og hovudprinsipp for kampar:

1. Resultat blir registrert, og det blir ført tabellar med vinnarar i cup og 
seriespel.
2. Speletid blir fordelt slik at alle i gjennomsnitt spelar minimum halve 
kampen, og det skal tas omsyn til: TRENINGSFRAMMØTE og 
TRENINGSINNSATS
3. Laget settast saman slik at det kollektive spelet blir best mogleg.
4. Dale sitt lag blir tilpassa motstandar sitt lag for å få flest muleg jamne 
kampar. Dette medfører at speletid kan tilpassas motstandar. Mot gode 
lag prioriteras dei beste spelarane og motsatt.
5. Spelarane tildelast oppgåver i forhold til føresetnader.
6. Viktig å arbeide med oppgåver og løyse desse (meistring).