Jenter og gutar 10 – 11 år

Jente og gutar 10 år spelar 6'er handball der fokus er:

Fordeling av speletid og hovudprinsipp for kampar:

1. Resultat blir registrert, men det er ikkje tabellar og vinnarar i cup og 
seriespel.
2. Det er ikkje tillat med frimerke på spelarar.
3. Speletid blir fordelt best mulig mellom spelarar, men det skal tas omsyn 
til: TRENINGSFRAMMØTE OG TRENINGSINNSATS
4. Laget settast saman slik at det kollektive spelet blir best mogleg.
5. Dale sitt lag tilpasses motstandar lag for å få flest mulig jamne kampar. 
Dette medfører at speletid kan tilpassast motstandar.
6. Spelarar blir tildelt oppgåver i forhold til føresetnadar.
7. Viktig å arbeide med oppgåver og løyse desse (meistring).