Miniputt

MiniputtFotballgruppa i Dale har hatt som mål å gjere fotballen til heilårsidrett for alle. Dette gjeld også for miniputtane. Det er tatt hensyn til at borna ikkje må velje idrett og treningane kolliderer difor ikkje med minihandball eller idrettskulen sine tider. 


Det er ei trening inne i Fjalerhallen om vinteren og 2 ute på kunstgrasbana i sommarhalvåret. Innetreningane er fredag kl 17-18 for 2. 4. klasse og utetreningane er tysdag og fredag kl 17-18 for 1.- 4. klasse. Informasjon vert gitt på skulane.


Trenarteamet består av:


Øivind Helle (leiar), Arve Antonissen, Stein Valvik, Ingar Valvik, Inge Jakob Nyland, Vegard Strand, Alf Magne Salbu.


Turnering 09