Årsmøte 2018 i Dale IL, innkalling og saksdokument

Velkommen til årsmøte i Dale IL

Dato: 24.mars 2019
Stad: Fjalerhallen
TID: Kl 19:00

 

Klikk på vedlegga for å få opp sakene.

Innkalling med sakliste og saksutgreiing

Årsmelding 2018 komplett

Årsrekneskap 2018

Balanse Dale IL 2018

Budsjett2019 komplett

Klubbhandbok for Dale IL, forslag årsmøte

Sluttrapport forprosjekt kaldhall

Valnemnd Dale IL 2019

Om du som medlem ønskjer ytterlegare informasjon så ta kontakt med leiar, Linda Hovland
Mob: 99 01 78 52
E-post: linda.hovland@gmail.com

Velmøtt

Dale IL
v/styret