Årsmøte for 2012 i Dale Idrettslag

Dale IL inviterer alle medlemmer og andre interesserte til årsmøte i Fjalerhallen.Stad:  Fjalerhallen
Dato:  sundag 17.mars 2013
Tid:     kl. 18:00

Sakliste for årsmøtet finn du her.

Ei av sakene som skal handsamast under pkt. 6 (innkomne saker), er vedtak av ny lov for idrettslaget.
Ynskjer du lovnorma tilsendt på førehand, ta kontak med leiar Marit Øen (marit.oeen@gmail.com)

Årsmeldingar for dei forskjellige lag og grupper finn du under fana "Om Dale IL" 

Vi ynskjer alle velkomne til årsmøte!