Forfatterarkiv: Vidar Samuelsen

Treningsenteret åpner igjen

Tirsdag morgen 08:00 åpner treningssenteret igjen, men foreløpig ikkje for gruppetimer Spinning.

Ber om at alle holder avstand, følger smittevernreglar, identifiserar seg med nøkkelbrikke ved inngang, reingjer utstyr etter bruk osb.

Dette er forutsetningane for at vi skal få halde ope.

Vi har tillit til dykk og tro på at dette skal vi klare

For styret i Dingemoen Idrettspark

Vidar Samuelsen

Stengt treningsenter og idrettshall

I samband med delvis Covid-19 nedstengning av samfunnet, så vil Fjalerhallen og Dingemoen Treningssenter vere stengt for aktivitet frå 4 januar til 18 januar, unntatt aktivitet i idrettshall for Dale Vidaregående sin undervisning

V. Samuelsen

Leiar Dingemoen Idrettspark

Godt Nytt År

Takk for tolmodigheten med å vente til over nyttår alle nye medlemmer, og takk til alle som var heime på juleferie og fann alternative treningsopplegg.

No er det åpent for kjøp av medlemskort og fornying av abonnement igjen.

Nytt i år er at saltrening i regi av fETt, se anna info frå Linda ang dette tilbodet.

Lukke til med trening i 2021

Juleferie

No tek idretten juleferie, ingen turneringer i hallen i romjula i år pga Covid-19, handball og fotball vil gjennomføre nokre få treningar, treningssenteret vil vere ope for faste brukare (men vi vil ikkje behandle nye bestillingar før neste år)

God Jul alle saman

Vidar S.

Leiar Dingemoen Idrettspark