Forfatterarkiv: webmaster

Årsmøte 2018 i Dale IL, innkalling og saksdokument

Velkommen til årsmøte i Dale IL

Dato: 24.mars 2019
Stad: Fjalerhallen
TID: Kl 19:00

 

Klikk på vedlegga for å få opp sakene.

Innkalling med sakliste og saksutgreiing

Årsmelding 2018 komplett

Årsrekneskap 2018

Balanse Dale IL 2018

Budsjett2019 komplett

Klubbhandbok for Dale IL, forslag årsmøte

Sluttrapport forprosjekt kaldhall

Valnemnd Dale IL 2019

Om du som medlem ønskjer ytterlegare informasjon så ta kontakt med leiar, Linda Hovland
Mob: 99 01 78 52
E-post: linda.hovland@gmail.com

Velmøtt

Dale IL
v/styret

 

Våre tilbod

TREN I DALE IDRETTSLAG
copy-DIL-logo.png

Vårt hovudfokus er at alle skal ha det superkjekt og finne aktivitet ein trivast med. Her finn du oversikt over aktvitet, alder, tider, kostnad og kontaktpersonar.
Vi har mange aktive som deltek i fleire av aktivitetane og vi freistar tilrettelegge godt og samarbeide mellom gruppene slik at ein kan delta på alt ein vil.

BASISTRENING

IMAG1142
Opa trening for alle frå 12 år. Fokus på skadeforebygging og ein trenar basisferdigheiter gjennom heile økta; koordinasjon, balanse, styrke, hurtigheit, spenst og noko uthald. Innhaldet i øktene er forskjellig frå gong til gong og ulike trenarar rullerar på å ha øktene. Dette er ei økt som passar for dei aller fleste. Du får trent uansett kva nivå du er på

Tider: 
Måndag: Kl 18:30 – 19:30
Torsdag: Kl 19:15 – 20:15
Kostnad:
Om du er aktiv i ein av dei andre aktivitetane så er dette gratis. Er du kun med på basistrening betalar du treningsvgift etter ordinær sats.

Ansvarleg: Malene Solheim, fysioterapeut.
E-post: malenesolheim83@gmail.com
Trykk her for løpande oppdateringar om aktiviteten

BADMINTON

IMAG0715
Badminton er ei ypperleg trening der alle aldrar kan trene i lag.
Tider:
Måndag: Kl 21:00 – 22:00
Onsdag: Kl 20:30 – 22:00
Fredag:  Kl  18:30 – 19:30, Born har førsterett på banene denne dagen, gjerne ilag med foreldre.
Kostnad:
Treningsavgift etter ordinær sats Du  betaler for ein vintersesong T.d: Haust 2018/vår 2019

Ansvarleg: Hilde Genberg
E-post: hilde.genberg@uwcrcn.no
Trykk er for løpande oppdateringar om aktiviteten

VOLLEYBALL

IMAG4675

Volleyball er eit tilbod til deg som vil vere aktiv utan å konkurrere. Om du aldri har spelt volleyball eller er røynd spelar er du velkommen. Alle får god instruksjon.
Tider: 
Onsdag: Kl 19:00 – 20:30 Ungdomsmix (15- 21 år)
Fredag: Kl 18:30 – 20:00 Open klasse.
Kostnader:
Treningsavgift etter ordinær sats Du betaler for ein vintersesong. Td. Haust 2018/Vår 2019.

Ansvarleg: Ivar Vårdal
E-post: ivar.vardal@fjaler.kommune.no
Trykk her for løpande informasjon om aktiviteten

BARNEIDRETT

Dale IL har tilbod om idrettskule for dei mellom 5-7 år. Her er det introduksjon til idretten som er i fokus. Ein får prøve seg på ulike aktivitetar der ein får øvd på  balanse, motorikk, samt oppleve meistring og ha det moro.

Aktivitetar:
Sirkeltrening:
 hoppe på tjukkas, ribbevegg,  balansere på benk, rockering, hoppe/slengtau, sentre ball, bowling, hoppe i rockeringar, gripeball, stupekråke, hoppe gjennom rockering på tjukkas, trampoline, frisbee, tau frå taket, kaste på blink, enkle styrke øvingar.

Ballspel: kanonball, hjørnefotball, sittefotball, innebandy, elefantball, korgball.

Vinterleik/div leikar: aking, skileik, Hauk og due, Raudt lys, Alle mine killebukkar kom heim, Haien kjem, Doktortikken, Siste par ut, Kari og Knut, Stiv heks, Troll og stein, kongen befaler, hermegåsa.

Koordinasjon, dans, rytme: disco, aerobic, fridans, folkedans, ringleikar, stafett.

Tider:
Onsdag kl 17:00 – 19:00 Dingemoen skule.  Ansvar: Ingvill Søgnen
E-post: s__ingvill@hotmail.com

Informasjon om aktiviteten går direkte til føresette.

FOTBALL

IMG_0644  MInihandball

Fotball har tilbod frå 6 år og oppover. Alle aldersklassar sine eigne mål for aktiviten. Dei minsteklassane har fokus på auka meistring, inkludering, koordinasjon, motorikk og ikkje minst å bli introdusert for aktiviten på ein god måte. Ein legg vekt på samhald og ha det kjekt på trening.

Vi viser til fotballen sin eigen sportsleg plan for dei enkelte aldersklassane og A-lag/damelag.

Tider
Måndag:
Kl: 17.00-18.00 Gutar 8 (2010)år Fjalerhallen.  Ansvar,Roger Solheim
Kl: 18.00-19.00 Gutar 12 (2008) Dingemoen skule. Ansvar, Stian Neset

Tysdag
Kl: 16.00-17.00 Gutar 10 år(2008) Fjalerhallen. Ansvar: Frode Hellebust
Kl: 17.00-18.00 Jenter 6 år (2012) Dingemoen skule. Ansvar: Kari Ann Stenseth
Kl: 18.00-19.00 Gutar 6- 7 år (2011/12)Dingemoen skule. Ansvar: Stian Neset
Kl: 20.30-21.45 A-lag/G15-17 Fjalerhallen. Ansvar: Arve Helle

Onsdag
Kl 17.00-18.00 Jenter 7år (2011)  Fjalerhallen. Ansvar:  Kim Frode Solheim

Torsdag
Kl: 17.00-18.15 Smågute 13-14år  : Dingemoen skule. Ansvar: Roger Solheim

Fredag
Kl: 16.30-17.30 Jenter 5  og 8 år Gutar 7 år(2010/12/13) Fjalerhallen. Ansvar:  Richard Skår /Magne Hillerøy
Kl: 17.30-18.30 Gutar 7-9 år (2009-2011) Fjalerhallen. A: Vegard Strand/Roger Solheim/Ingar Valvik
Kl: 19.30-21.00 Dame/J15-17/J13-14  Fjalerhallen. Ansvar: Ståle Haugen

Søndag:
Kl: 15.30.17.00 Gutar 10-11 år (2008/2009)  Fjalerhallen. Ansvar: Frode Hellebust
Kl: 17.00-18.15 Dame/J15-17/J13-14 Fjalerhallen. Ansvar: Ståle Haugen
Kl: 18.15-19.30 Smågute 13-14 år ( Fjalerhallen. Ansvar: Roger Solheim
Kl: 19.30-20.45 A-lag/G15-17 Fjalerhallen. Ansvar: Arve Helle
Kl: 20.45-22.00 Old boys Fjalerhallen. Ansvar:  Stein Valvik

Kostnader
Du betaler to avgifter når du er aktiv i fotball:
1. Treningsavgift til Dale IL: Denne går til generell drift som t.d leige av treningsareal og påmelding i serie.
2. Aktivitetsavgift til Dale IL – Fotball dekkar forsikring for den enkelte utøvar og utstyr som t.d. mål, ballar, vestar og liknande som fotballgruppa treng for å gje eit godt tilbod.

Satsar pr 2018.
Born opp til 12 år: Dale IL-avgift: kr. 300,- pr. år / Fotballavgift: kr. 400,- pr. år = Kr 700 totalt
Ungdom 13-19 år: Dale IL-avgift: kr. 500,- pr. år / Fotballavgift kr. 600,- pr. år = Kr 1100 totalt
Vaksne 20 år +: Dale IL-avgift: kr. 800,- pr. år / Fotballavgift kr. 1.000,- pr. år = Kr 1800 totalt

Ansvarleg sportsleg utval: Arve Helle
E-post: arve.helle@enivest.net.
Dei fleste aldersklassane har interne grupper på Facebook for løpande informasjon.

HANDBALL
IMAG0050  Handball

Handball har tilbod frå 6 år og oppover. Alle aldersklassar har sine eigne mål for aktiviten. Dei minsteklassane har fokus på auka meistring, inkludering, koordinasjon, motorikk og ikkje minst å bli introdusert for aktiviten på ein god måte. Ein legg vekt på samhald og ha det kjekt på trening.
Vi viser til handballgruppa sin sportslege plan for innhald og mål i dei enkelte aldersklassane.

 

Tider

J/G 6 (2012): Torsdag 16:45 – 18:00
J/G 7 (2011): Torsdag 16:45 – 18:00
J/G 8 (2010): Mandag 15:45 – 17:00, Tirsdag 17:15 – 18:30
J9/10 (2009/2008): Tirsdag 16:00 – 17:15, Onsdag 16:00 – 17:30
G9/10 (2009/2008/2007): Onsdag 17:30 – 19:00, Torsdag 15:30 – 16:45
J11/12 (2007/2006): Tirsdag 18:00 – 19:30, Torsdag 18:00 – 19:15
J13/14 (2005/2004): Mandag 17:00 – 18:30, Onsdag 19:00 – 20:30
J15 (2003): Mandag 19:30 – 21:00, Torsdag 20:15 – 22:00
G14 (2006/2005/2004): Mandag 17:00 – 18:30, Onsdag 19:00 – 20:30
G16 (2003): Mandag 19:30 – 21:00, Torsdag 20:15 – 22:00

Kostnader
Du betaler to avgifter når du er aktiv i handball:
Treningsavgift etter ordinær sats til Dale IL
H
andball krev inn ei avgift på kr 100 i tillegg for å dekke eigne driftskostnader  til aktiviteten.

Ansvarleg:
Jonny Pedersen, sportsleg utval
E-post: jp@pecom.no
Ainor Naustdal, leiar
E-post: ainornaustdal@gmail.com

 

SKIGRUPPA

IMG_0407  Skitrening

Skigruppa i Fjaler er eit samarbeid mellom Dale IL og Svint IL. Gruppa ynskjer å legge til rette for skiaktivitet for små og store i Fjaler. Arena er i Norddal mot Steiestøl litt sør for Dale sentrum.

Skitrening vinter 2019
Onsdag: Kl. 17:30 – 18:30 Skitrening for nybyrjar og vidarekomne born i alderen 8-13 år

Oppstart 09.01.19
Fram til det blir skiføre i Norddalen, startar vi opp med barmarkstrening i Dale. Oppmøte på parkeringsplassen utanfor Fjalerhallen klokka 17:30.

For å delta på skitrening må bornet være medlem i Svint IL eller Dale IL.
Kostnader
Kr 150,-  til konto: 3741.62.51283 eller vipps: 504611. Merk betalinga med bornet sitt namn.

Trenarar denne sesongen er Ingrid Flugsrud og Magnar Hellesøy.
Påmelding til Ingrid på e-post: Flugsen92@hotmail.com

Løpande informasjon om aktivitet, vær og føreforhold får du ved å trykke her

STIGRUPPA

IMAG2112  21752605_1555105331218375_531502820511434431_o

Sidan gruppa vart etablert i 2009, har det meste av arbeidet vore prega av opparbeiding av stiane; merking, steinlegging, rydding, brubygging m.m. Størstedelen av dette arbeidet er vi no i mål med, og vi er no inne i ein «driftsfase» der ein kan konsentrere oss om vedlikehald, forbetringar og tiltak som vil auke bruken av stiane.

Turgruppa sitt engasjement har heilt sidan starten vore å få fleire av «sofaslitarane» til å komme seg ut. Grunntanken var at dette ville vi klare ved å merke og legge til rette på ein slik måte at «alle» kunne føle seg trygge- terskelen for å gå tur blir minst muleg. Dette har også synt seg å virke. Spesielt for dei sentrumsnære stiane Østenstad og Elvestien. På begge desse stiane er trafikken betydeleg over det vi såg føre oss.

STILLING LEDIG:
Stigruppa får mykje lovord og skryt frå ulike hald- noko vi set stor pris på! Lovorda og positiviteten gjev energi til å ta nye tunge bører med stein. Samstundes er det til tider mange dugnadstimar som går med både til vedlikehald av eksisterande- og opparbeiding av nye stiar. Vi er difor oppteken av komme i kontakt med personar som kunne tenke seg å vere med å «ta eit tak». Har du ein viss praktisk sans og eit godt lynne, er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt

Tider
Alltid ope til gratis bruk for alle.

Du finn inspirasjon til turar ved å trykke her

Kontakt Vegard Strand om du har lyst å bidra eller har andre innspel
E-post: vegard.strand@enivest.net

TRENINGSSENTER

Dingemoen treningssenter har ope 24/7. Der er eit variert utval av utstyr for styrketrening og spinningsal. Senteret er ubemanna og basert på eigentrening.

På spinninghemsen tilbyr vi organiserte økter fleire gognar i veka. Ønskjer du teste denne treningsforma så kontakt linda.hovland@gmail.com for prøvetime.
Du melder deg på timane ved å gå inn på kalendaren som ligg på nettsida her.

Aldersgrensa i treningssenteret er 15 år

Kostnader
Du betaler treningsavgift direkte til treningssenteret og der er fleire ulike satsar. NB! Hugs at du må kjøpe deg nøkkelbrikke.
For dei ulike abonnementa så tykk her

Kontaktinformasjon:
Ansvaleg for drift: Vidar Samuelsen.
E-post: trene@daleil.no

GOD TRENING !

Har du spørsmål om treningstider så kontakt den enkelte gruppe og kontaktperson oppgjeve her. Har du andre spørsmål eller innspel til Dale IL så kontakt Linda Hovland, leiar i laget.
E-post: linda.hovland@gmail.com

KLUBBHANDBOK for DALE IL, høyring

Kongleriketurnering

Dale IL har i 2017 og 2018 arbeidd med å få på plass overordna retningslinjer for organisasjon og aktiviteten i Dale IL.

Utkastet finn du her Høyringsutkast Klubbhandbok for Dale IL

Det har vore påpeika frå gruppene og medlemane at må prioritere å arbeide for å få dette på plass. Styret er derfor glad for at vi no har klar eit utkast. Arbeidet hittil har vore på styrenivå i lag med gruppeleiarane i laget. Det er viktig at de som foreldre/føresette og medlemer no kjem med dykkar innspel til Klubbhandboka. Når denne er vedtatt blir den styrande for all aktivitet i gruppene og samspelet mellom desse.

Det har vore viktig for styret at vi kjem fram til eit kortfatta dokument som skal forankrast ut til alle medlemer, ressurspersonar, foreldre og aktive. Det er likevel mange faktorar som må omtalast, men vi håper vi har nådd målet om å gjere det så enkelt og forståeleg som mogeleg.

Det er årsmøte i idrettslag som skal vedta Klubbhandbøker og endringar i høve desse. Styret i Dale IL vart av årsmøte 2018 gjeve mandat til å forankre og vedta første utgåve av Klubbhandbok for Dale IL.

Utkastet blir sendt ut til alle medlemene i laget via medlemsregsteret i Klubbadmin. Her vil også føresette få denne til gjennomsyn og få høve til å gje sine innspel.

MEDLEMSMØTE:
Vi inviterer også til medlem- og foreldremøte for alle der ein kan komme med innspel til Klubbhandboka. Dato er ikkje sett endå, men vil bli publisert på nettside, i e-post og i sosiale media.

Har de spørsmål i høve utkastet så ta gjerne kontakt pr. telefon eller e-post til leiar.

FRIST for å gje høyringsinnspel: 30. november 2018.
Desse kan de sende til : linda.hovland@gmail.com

Mvh
Dale IL styre
v/leiar Linda Hovland
Mob 99 01 78 52

Ekstraordinært årsmøte i Dale IL

Ekstraordinært Årsmøte I Dale IL

Dato: 10.10.2018   KL: 19:00
Stad: Fjalerhallen

Dale IL v/nemnda som har prosjektert ny fotballhall er kome så langt i arbeidet at styret i laget no fremmar saka  for EO Årsmøte.

Lenke til saksdokument: Sak til EOÅ Dale IL 10.10.2018

Ynskjer du som medlem ytterlegare saksdokument og vedlegga omtalt i saksdokumentet kan du henvende deg til leiar i laget, Linda Hovland
E-post: linda.hovland@gmail.com
TLF: 99 01 78 52

Vel møtt

Dale Idrettslag
v/leiar Linda Hovland

Årsmøte Dale IL 2017

Dato: 18.april 2018 kl 19:00

Stad: Fjalerhallen

Sakliste

 1. Godkjenne dei som har stemmerett.
 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane.
 3. Velje dirigent, referent, og to medlemar til å skrive under protokollen.
 4. Handsame idrettslaget si årsmelding, inkludert eventuelle gruppeårsmeldingar.
  Årsmeldinga kan du lese ved å gå inn på lenka:  Årsmelding 2017 komplett
 5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand
 6. Handsame forslag og saker.
  Det er kome inn 4 saker til årsmøte
 • 6.1 Forslag til vidare arbeid med Kaldhall
 • 6.2 Forslag om å vurdere eige årsmøte for Dale IL Fotball
 • 6.3. Forslag om økonomisk godtgjedsle til leiar av Dale IL
 • 6.4 Orientering om aktivitetsarenaer under planlegging i Fjaler og bruk av tippemidlar.
 1. Fastsetje medlemskontingent og treningsavgift
 2. Vedta idrettslaget sitt budsjett.
 3. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan.
 4. Val
  Leiar og nestleiar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemane skal veljast samla. Deretter skal varamedlemane veljast samla, og ved skriftleg val vert rekkjefølgja avgjort i høve til stemmetala.

Dale 10.04.2018

Saksdokument kan ein få ved å ta kontakt med leiar i Dale IL, Linda Hovland.
Mob: 99 01 78 52 eller e-post: daleidrettslag@gmail.com.

Velkommen
Styret i Dale IL

 

 

 

Hausten i Dale IL

Hausten er her, fotballen legg bak seg ein utesesong med mange fleire aktive enn nokon gong før. Eg vågar påstanden om at det knapt finnest ein heim i Dale utan ein fotballspelar. Her eit lite glimt frå Kongleriketurneringa på Dingemoen i vår.
Kongleriketurnering

Turgruppa har rydda, merka og utbetra stinettet rundt Dale og på Heileberget og Steiestølen. Flotte turar som fleire enn Dalingen nyttar. Sykkelklubben slår frå seg på landeveg og terreng. Dei er få, men viser godt igjen der dei deltek.
21752605_1555105331218375_531502820511434431_o

Etter haustferien tek inneaktivitetane til for fullt og det blir fullt køyr både ute, i Fjalerhallen og på Dingemoen Skule. Handballen har fleire lag og aktive ein nokon gong tidlegare. Barneidretten sender i desse dagar ut påmelding til dei minste. Eit tilbod der idrettglede, meistring og variasjon står i høgsete. Badminton- og volleyballgruppa er allereie godt igang og har eit supert tilbod til dei som ikkje deltek i konkurranseidrettane.

MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
Som de sikkert skjønar så er det ein enorm dugnadsinnsats frå mange personar som gjer at vi kan ha så stor aktivitet med så mange aktive. Men nokre kroner må vi hente inn og framover no så vil vi sende ut faktura på medlemskontigent og treningsavgift for alle gruppene.

Satsane for dette finn du her: Kontigent og treningsavgift

MIN IDRETT
I år har vi gått over til Norges Idrettsforbund sitt system for fakturering slik at du som aktiv kan gå inn via Min Idrett og betale direkte på nett. Vi legg alle inn i dette systemet og vil ha full oversikt over medlemsmasse og kva idrett ein er aktiv i. Dei av dykk som er registrert med kontaktinformasjon i Min Idrett vil få epost om at det ligg faktura til betaling. Andre vil få brev. Gjer deg sjølv den tenesten som føresett eller aktiv, at du gjer deg kjend med systemet, og legg inn rett informasjon.

Det ligg mange medlemer registrert under Dale IL som vil få faktura på støttemedlemskap om ein ikkje er aktiv i ein idrett. I og med at vi går over til nytt system så kan det vere at der ligg medlemer som ikkje har fått faktura på medlemskap på fleire år. Vi håper du framleis vil støtte oss og er med å bidreg til at vi kan gjere ein god jobb for at Dale har aktive ungar, ungdommar, vaksne og eldre.

Linda Hovland,
Leiar
Mob: 99 01 78 52

Årsmøte 2016 for Dale IL

Årsmøte 2016
Stad: Fjalerhallen
Dato: 23.03.2017, KL 19:00

Saker til handsaming

1. Godkjenning av dei dei som har stemmerett
2. Godkjenning av innkalling og saklista
3. Val av dirigent, sekretær og 2 til å skrive under protokollen
4. Handsaming av idrettslaget si Årsmelding 2016
5. Handsaming av Rekneskap 2016
6. Handsame innkomne forslag og saker. Det er 2 saker til handsaming.
6.1 Innkjøp av bil
6.2 Revidering av Dale IL sine vedtekter
7. Fastsetje medlemskontingent
8. Vedta Budsjett for 2017
9. Val
10. Val av representantar til årsmøte i Fjaler Idrettsråd

Etter årsmøte vil det bli orientering om Kaldhallprosjektet.

Årsmelding 2016
Forslag til Nye vedtekter Dale Idrettslag

For andre saksdokument kontakt leiar.

Velkommen
Dale IL
v/ Linda Hovland, leiar
Mob: 99 01 78 52