Avslutning av minihåndballsesongen i Førdehuset

Minihåndballsesongen ble avsluttet i Førdehuset 26.3.2011. Dale stilte denne gangen med hele 8 lag, og var representert i alle klasser. Dale var da største gruppe etter Førde og Flo

Jentene og guttene fra Dale bet godt fra seg og viste at Dale kan få mange gode idrettsutøvere og håndballspillere i de aldersbestemte klassene i årene som kommer. Det har vært en svært positiv utvikling på spillerne i løpet av sesongen, og håndballgruppen håper på at flest mulig kommer tilbake når vi starter til høsten.
 
Neste år kommer minihåndballen til å bli organisert på en annen måte slik at det blir færre utøvere pr. gruppe og slik at vi kan følge opp de enkelte utøverne langt bedre enn vi har gjort denne sesongen. Denne sesongen har det vært opp til 45 barn på treningene i hallen. Det er da ikke enkelt å følge opp den enkelte, og dette har gått ut over kvaliteten på treningene.
 
Neste år kommer vi til å stille med lag for  jenter og gutter 10 år. De eldste fra minihåndballen vil da bli med disse gruppene på trening, men spille minihåndball i turneringene. De yngste får egen trening med minihåndball. Vi får da fordelt 7, 8 og 9-åringene i tre grupper. Hvem som blir med i de ulike gruppene vil bli vurdert til høsten når vi får oversikt over hvem som blir med.
 
Selv om det har vært svært mange tilstede på treningene i Fjalerhallen, har likevel barna hatt god utvikling, og det ser ut som alle har hatt det gøy både på trening og da spesielt på turneringene.