Banesituasjonen i Dale

Grasbana vart re-sådd fredag i forrige veke. Slik veret er no og meldt framover må ho få ligge i fred ei stund. Dette betyr at alle kampane må gå på kunstgraset. Det vert dermed enkelte kollisjonar som betyr at kampar må flyttast.Takk til Nils-David Vagstad for utført arbeid med såing.
Du kan sjå biletserie på Fjaler si Origo side her.
(Vi korrigerer reportasjen når det gjeld at bana ikkje kan brukast på 5 månader – Vi satser på godt ver og bruk om 2-3 veker!)