Dale IL har fått mobil-oppdrag!

No kan du kvitte deg med gamle mobilar på ein sikker måte, og i tillegg støtte idrettslaget økonomisk!Dale IL er i år med på mobil-retur ordninga i regi av Telenor og Norges Idrettsforbund. I løpet av våren og sommaren skal vi samle inn brukte mobilar, og for kvar innsamla mobil tener idrettslaget kr. 35,-!

Ver med og støtt ditt lokale idrettslag og miljøet – start mobiljakta!
Vi kjem snart og hentar dei!

Meir info om innsamlinga finn du her.