DanaCup 2010

Dale har iår 2 lag som deltek på DanaCup No1 i Fredrikshavn frå 12. juli.

Tilsaman 29 spelarar i alderen 13-15 år reiser iår – 15 jenter og 14 gutar. Opplegget rundt turneringa og turen er det samme i år som dei andre gangane Dale har reist. I tillegg til laga reiser også mange av familiane på ferie i området.


Vi ynskjer spelarar og leiarar lykke til med turneringa og turen!