Ekstraordinært årsmøte i Dale IL

Ekstraordinært Årsmøte I Dale IL

Dato: 10.10.2018   KL: 19:00
Stad: Fjalerhallen

Dale IL v/nemnda som har prosjektert ny fotballhall er kome så langt i arbeidet at styret i laget no fremmar saka  for EO Årsmøte.

Lenke til saksdokument: Sak til EOÅ Dale IL 10.10.2018

Ynskjer du som medlem ytterlegare saksdokument og vedlegga omtalt i saksdokumentet kan du henvende deg til leiar i laget, Linda Hovland
E-post: linda.hovland@gmail.com
TLF: 99 01 78 52

Vel møtt

Dale Idrettslag
v/leiar Linda Hovland