Fire jenter frå Dale tekne ut til RUM – samling

Fire av våre spelarar er tekne ut til RUM-samling i Stryn den 23. nov.Hanballregionen – region vest, har føreteke uttaket til den 2. samlinga for gutar og jenter fødde 1993-95 i sone 1-3.
Uttak til RUM (region) -samlingane er vurdert utifrå innsats og resultat i SUM (sone)-samlingane og turneringar. 
Vi ynskjer Thea Nistad (93), Margrete Skår (94), Amalie Myklebust (94) og Ingrid Hovland (95) lykke til i Stryn.

Rettar og ein stor takk til Roald Skår som stiller som sjåfør.