Sponsorar

Handballen sine aktivitetar er dugnadsbasert. For å dekke faste kostnader som leige av hall, påmelding av lag, dommarutgifter, kjøp av drakter, utstyr og liknande er vi avhengig av sponsorstøtte.

Handballen sine hovudsponsorar, dvs. i denne samaneheng draktsponsorar er:

Sparebanken Sogn og Fjordane, Enoro, Blomstertorget, MX-sport, Sunnfjord Energi.