Dale 2


Dale 2 er og skal vere kamp- og utviklingsarena for våre undommer. Dette gjeld dei som ikkje får fast speletid på a-laget eller treng utfordingar på gutenivå. Desse saman med spelarar som ikkje har ambisjoner på a-lagsnivå utgjer Dale 2.