Medlemskontigent Dale IL

Medlemskontigent er inngangsbilletten til Dale Idrettslag sin aktivitetar og forsikringar.
Alle som deltek på aktivitet organisert av Dale IL skal vere medlem i laget!
Alle som deltek på aktivitetar organisert av Dale IL sine særidrettsgrupper  (og er med i den årlege idrettsregistreringa) skal vere medlem i Dale Idrettslag!
Medlemskap gir stemmerett på Dale IL sitt årsmøte.

Medlemsprisar:

0 -16 år                 kr. 100,-
frå 17 år               kr. 200,-
Støttemedlem: kr.100,-

Betal til Dale Idrettslag – konto nr.: 3741.07.12742
Merk innbetaling «medlemskontigent» og namn på kven det gjeld.