Medlemskontingent/treningsavgift Dale IL Sykkel

Tid for å betale medlemskontingent/treningsavgift til Dale IL Sykkel for dei som er med der. Betalingsfrist er sett til 15.juni. Gå inn på flippen «sykkel» og finn nødvending informasjon.