Nytt dekke på kustgrasbana

Oppstart på arbeidet med nytt dekke er utsatt til etter neste helg (startar i veke 26). Kampar og treningar i veke 25 kan dermed gå som planlagt.