Kontaktpersonar, treningsavgifter og køyresatsar

Kontaktpersonar:

Linda Hovland
Leiar Dale Idrettslag
daleidrettslag@gmail.com
tlf. 99017852

 

Ainor Naustdal
Leiar Handballgruppa
tlf: 917 09 715

 

Ingar Valvik
Leiar Fotballgruppa
tlf: 997 01 083

 

Hilde Genberg
Leiar Badminton
tlf: 901 74 525

 

Gro Fivelsdal
Leiar Volleyballgruppa
tlf: 901 49 611

 

Ingvild Søgnen
Leiar Barneidrett
tlf: 415 66 363

 

Ståle Brattelid
Leiar Sykkelgruppa
tlf: 951 02 565

 

Treningssenteret Vidar Samuelsen
tlf: 970 37 525

 

Treningsavgifter i Dale Idrettslag:
Born opp til 12 år              kr. 300,- pr. år
Ungdom 13-19 år              kr. 500,- pr. år
Vaksne 20 år +                   kr. 800,- pr. år
MERK!
Er ein aktiv i fleire idrettar, skal ein betale for kvar idrett/aktivitet, men maksimum for 2 idrettar.Treningssenteret i Fjalerhallen har eigne satsar for treningsavgift!

 

Medlemsavgift i Dale Idrettslag:
Medlem 0-16 år       kr. 100,- pr år
Medlem 17 +            kr. 200,- pr. år
Støttemedlem       kr. 100,- pr. år

 

Nokre av aktivitetane har også eiga aktivitetsavgift som går til kostnader knytt særskilt til drift av aktiviteten. Dette varierer.

 

Køyresatsar vedtatt 2017
Askvoll ,Gaular, Hyllestad …………………………………………………………. Kr  50,-
Kyrkjebø, Lavik, Viksdalen, Kvammen ……………………………………….. Kr  75,-
Førde, Atløy, Høyanger …………………………………………………………….. Kr 100,-
Vassenden, Bulandet, Eikefjord, Skei  ……………………………………….. Kr 125,-
Flora, Breim ……………………………………………………………………………… Kr 150,-
Sandane, Innvik, Svelgen ………………………………………………………….. Kr 175,-
Eid, Haugen, Måløy, Selje, Sogndal, Stryn, Årdal, Bergen, Gaupne Kr 225,-
  • Eventuelle ferjebillettar og bompengar er inkludert i prisen.
  • Makspris = kr. 225,-