Dokumenter

Sportsleg plan og retningslinjer –  17-0924 handbok for handballen ver 5.0

I håndboka finn du informasjon om målsettingar og handlingsplan, organisering, årskalendar, økonomi, foreldrevettreglar, kontaktopplysningar og køyresatsar. Rev. 9.3.17
Informasjon til oppmenn – finn du Info til oppmenn rev 1.4, 24.8.14
Informasjonen inneheld instruks for oppmenn, instruks for arrangement i hallen og instruks for bruk av elektroniske løysingar.
Fairplayskjema for bruk ved arrangement i hallen – finn du her
Rutine for reinhald – finn du her