Styret

Styret

Styret i håndballbruppa består av følgende personer:

 

Ola Hovland Leiar 95 89 46 83  
Laga sine oppmenn, evnt leiar Omberamming    
Marit Øen Kasserar 91 81 01 75  
Trude Boge Kiosk/plakatar 41 33 98 30  
Mette Kvamme Utdanning- dommarkontakt 91 36 85 62  
Bjørn Helge Hjartholm medlem 90 50 67 70  
Jonny Pedersen Sportsleg leiar 90 65 44 32