Sterk innsats av Dalejenter på soneturnering i handball

Dale hadde 10 spelarar fordelt på 4 forskjellige lag i soneturneringa i Førdehuset på laurdag. 2 av laga vant sine kampar og finalen og eit av laga kom på 3. plassFølgjande spelarar var med: 
J13 (6 lag)
Jeanette Øksenberg og Kjerstin B Solås spelte på Sunnfjord 2 og som vant bronsefinalen.
Ota Garre Fivelsdal var på motstandardlaget, Sunnfjord 1. Resultat 15-18.

J14 (6 lag)
Rebecca Øen, Kristiane L. Haugen og Oda Nedrebø spelte på Sunnfjord 1 vant finalen med 15-13 mot Sunnfjord 2 kor Dale hadde med Amalie Ness, Sofie Stensæth og Andrea B. Solås

J15 (5 lag)
Ingrid Hovland, spelte på Fjordane 2 som vant finalen med 14-6 mot Fjordane 1.

Utifrå tilbakemeldingane frå dei som var med å følgte kampane, gjorde alle jentene ein framifrå innsats.