Vaktlista for haust 2018 og vår 2019

IMAG1140

Vaklista for innesesongen er no klar. I tillegg til at den ligg her vil du alltid kunne finne den under Vaktlisteknappen til høgre på nettsida.

Vaktliste Haust 2018 Vår 2019

Orienter deg om di vakt og legg den i kalendaren slik at det ikkje går i gløymeboka. Din innsats desse 2 1/2 timane bidreg til å halde driftskostnaden for idrettslaget nede og med dette også avgiftene du betaler for deg eller dine born.

God vakt og vi snakkast i Fjalerhallen.

Mvh Dale IL v/leiar Linda Hovland
Mob: 99 01 78 52