Vaktliste for Fjalerhallen haust 2013

Vaktordninga i Fjalerhallen er godt i gang. Vi ynskjer nye og etablerte vakter velkomen til ny sesong i hallen!Ordninga med frivillige vakter har mykje å sei for at vi klarer å halde eit så høgt aktivitetsnivå i haust- og vintersesongen! Dale IL og Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark takkar alle som frivillig stiller opp og hjelper oss å halde aktiviteten i gang!

Her finn du vaktlista med instruksar for hausten 2013.
Legg merke til at Fjalerhallen er stengt for aktivitet veke 49-51 pga. legging av nytt golv!