Vaktliste for Fjalerhallen haust 2018 og vår 2019

Her finn du vaktlista for Fjalerhallen haust 2018 og vår 2019.

Vaktliste Haust 2018 Vår 2019

For at vi skal halde kostnadane nede så er vaktordninga eit viktig bidrag. Vi håper de alle stiller opp og tek desse 2  1/2 timane i hallen ein kveld i løpet av innesesongen. Det er kjekt å sjå idrettgleda og all aktiviteten som er i laget eller slå av ein prat med andre foreldre.

Vaktinstruks finn du på vaktrommet i hallen.

Nøkkel:
Sistevakta leverer nøkkel til førstevakta dagen etter, eller på Dale bok og leikar. Har du førstevakt og ikkje fått nøkkelen så hent den på bokhandelen.

Har du spørsmål vedk. vaktordninga så ta kontakt med Linda Hovland: Mob 990 17 852