Vaktliste for HAUST 2017

Her finn du vaktlista for hausten 2017.

Vaktliste HAUST 2017

Vaktlista er basert på dei av dykk som er medlemer og foreldre i Daleidretten. Ditt bidrag her er med på å halde kostnadane i laget på eit lågare nivå. Det medfører m.o.a. at vi kan ha så rimeleg treningsavgift som vi har, om vi samaliknar oss med andre idrettslag.

Det er mykje aktivitet i hallen så desse timane går fort.

God vakt frå
Linda Hovland