Vaktliste Vår 2018

Vaktlista er no klar.

Vaktliste Vår 2018

Leiar har no gjort det veldig enkelt å brukar same lista som i haust med nokre nye namn. Det er tildelt ei vakt pr. familie. De står sjøl fritt til å velje kven som stiller, men det må vere vaksne.
Skulle vakta ikkje høve så byt gjerne med andre på lista. Kvar veke er også vist på informasjonsskjermen i Fjalerhallen.

God Vakt
Mvh Dale IL v/leiar, Linda Hovland