VEGARD MED SOGNDAL TIL LA MANGA

Vegard Dyrstad blir med Sogndal til La Manga på treningsleir dei neste to vekene. Det kan ikkje tolkast som anna enn at Aabrekk og co er godt nøgde med det dei har sett av Vegard så langt i vinter.I tillegg til trening under prima forhold skal Sogndal spele mot Haugesund, Kongsvinger og Sandefjord i løpet av opphaldet.

Vi ønskjer Vegard lukke til med opphaldet på La Manga.