Volleyball

Volleyball er ein aktivitet som kan utøvast av dei fleste. Det er eit lagspel som stimulerer eigenskapar som spenst, styrke, balanse, reaksjonsevne og koordinering. Under ”Nyttige lenker” kan ein finne meir informasjon om reglar, treningsmetodar etc.

I Dale er det volleyballtrening i Fjalerhallen kvar onsdag kl 20:00 – 21:00
Pr i dag er aktiviteten organisert med tanke på å gje unge og vaksne eit treningstilbod  med fokus på å utvikle volleyballferdigheiter  i alle spelets fasar. Samtidig som at det blir lagt vekt på at kvar enkelt får utvikla sine volleyballferdigheiter er det også fokus på å ha det kjekt på trening og at treningane er helsebringande og stimulerer til å være i meir fysisk aktivitet.
Leiar:                             Gro Fivelsdal               tlf. :  90149611
 Trenar:                          Ivar Vårdal                   tlf. :  90608777

NYTTIGE LENKER:

http://no.wikipedia.org/wiki/Volleyball.
http://home.online.no/~moestboe/VolleyTreneren/meny.htm