3 frå Dale på sonelag

Til turnering for sonelag 12. juni for gutar og jenter fødd i 96/97 er Simen, Christopher og Kristiane tatt ut på Sunfjord-laget. Vi ynskjer lykke til.