Utmerkingar 2010

Følgjande utmerkingar i Dale-fotballen 2010 vart utdelte på fotballfesten 27.11. (Bilete kjem seinare)50 spelte seriekampar:
Alexander Myklebust, Geir Loneland, Vegard Dyrstad, Kristian Aase og Kees Erstad.

100 spelte kampar
Eirik Systaddal

200 spelte kampar
Frank Vik

Årets spelar damelaget
Malin Vik

Årets spelar Dale 2:
Einar Aase

Årets mest framgangsrike damelaget:
Vilde Hjetland Løland
 

Årets mest framgangsrike:
Martin Tonning

Årets spelar A-laget:
Erlend Osland

John Hope's minnepokal:
For innsats og haldningar på og utanfor bana er denne for 2010 tildelt Erlend Osland